POSTAW NA SWÓJ BIZNES!

– PROGRAM WSPARCIA PRZEDSIEBIORCZOSCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOSLASKIM

Wsparcie do 33 898 zł w tym 23 398 zł dotacji inwestycyjnej oraz 1750 zł /miesięcznie przez 6 miesięcy

Down

Aktualności

Szanowni Państwo, rekrutacja została przedłużona do 8 sierpnia 2017 r.

Rekrutacja

-------------
07-02-2017 r.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Gratulujemy.
Lista osób do pobrania
Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli II etap oceny merytorycznej wraz z uzyskanymi punktami.
Lista osób do pobrania
-------------
27-01-2017 r.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Gratulujemy.
Lista osób do pobrania
Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli II etap oceny merytorycznej wraz z uzyskanymi punktami.
Lista osób do pobrania
-------------
25-01-2017 r.
Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli I etap oceny merytorycznej wraz z uzyskanymi punktami.
Lista osób do pobrania
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
Lista osób do pobrania
-------------
18-01-2017 r.
Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli II etap oceny merytorycznej wraz z uzyskanymi punktami.
Lista osób do pobrania
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Gratulujemy.
Lista osób do pobrania
-------------
12-01-2017 r.
Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli I etap oceny merytorycznej wraz z uzyskanymi punktami. Do etapu II zakwalifikowały się wszystkie osoby.
Lista osób do pobrania
-------------
11-01-2017 r.
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
Lista osób do pobrania
Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli I etap oceny merytorycznej wraz z uzyskanymi punktami. Do etapu II zakwalifikowały się wszystkie osoby.
Lista osób do pobrania
-------------
10-01-2017 r.
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
Lista osób do pobrania
-------------
09-01-2017 r.
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
Lista osób do pobrania
Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli I etap oceny merytorycznej wraz z uzyskanymi punktami. Do etapu II zakwalifikowały się wszystkie osoby.
Lista osób do pobrania
-------------
05-01-2017 r.
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
Lista osób do pobrania
Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli I etap oceny merytorycznej wraz z uzyskanymi punktami. Do etapu II zakwalifikowały się wszystkie osoby.
Lista osób do pobrania
-------------
03-01-2017 r.
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
Lista osób do pobrania

Wsparcie szkoleniowo - doradcze

-------------
08-03-2017 r.
Harmonogram doradztwa biznesowego
Harmonogram
-------------
09-02-2017 r.
Harmonogram wsparcia - II grupa szkolenie z podstaw przedsiębiorczości
Harmonogram II grupa
-------------
31-01-2017 r.
Harmonogram wsparcia - I grupa szkolenie z podstaw przedsiębiorczości
Harmonogram I grupa
-------------
30-01-2017 r.
Harmonogram wsparcia - spotkanie z doradcą przeniesione z dnia 26-01-2017r.
Harmonogram IPD
-------------
26-01-2017 r.
Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, zaplanowane na 26-01-2017 r. z przyczyn zdrowotnych zostały przeniesione na dzień 31-01-2017
-------------
21-01-2017 r.
Harmonogram wsparcia I grupy.
Harmonogram IPD
-------------
18-01-2017 r.
Harmonogram wsparcia I grupy.
Harmonogram IPD

O projekcie

Nr projektu RPDS.08.03.00-02-0058/16
Os priorytetowa 8 Rynek pracy.
8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Celem głównym projektujest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jako formy aktywizacji zawodowej min. 82 osób spośród 100 uczestników projektu (60K/40M) w wieku od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, (tj. osoby starsze 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niskich kwalifikacjach), które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego oraz ząbkowickiego ( w tym min. 40% osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar wiejski) w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018
Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

1. Szkolenia i doradztwo dotyczące podstaw przedsiębiorczości;
2. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia na osobę (23 398,68 zł);
3. Wsparcie pomostowe, dla osób, które uzyskały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci:
a. Usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności;
b. Wsparcie w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres 6-ciu miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.

Rekrutacja

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy od 24-11-2016 r. do wyczerpania miejsc w projekcie.

Formularz można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby spełniające wszystkie trzy niżej wymienione kryteria (warunki obligatoryjne):

1. Osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane lub nie w PUP oraz bierne zawodowo) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Szczególna sytuacja na rynku pracy (tj. osoba musi należeć do jednej z poniżej wymienionych grup):
- Kobiety,
- Osoby starsze po 50 roku życia,
- Osoby niepełnosprawne,
- Osoby długotrwale bezrobotne,
- Osoby o niskich kwalifikacjach {maksymalnie średnie wykształcenie}.
2. Osoby, które ucząsię, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze jednego z powiatów woj. dolnośląskiego: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego oraz ząbkowickiego.
3. Zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzieńprzystąpienia do projektu).

Specjalista ds. rekrutacji telefon: 504 257 174 mail:

>adres email biuro@dotacjanabiznes.com.pl

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

tel. telefon: 504 257 174

Formularz rekrutacyjny dostarczony osobiście:

Wrocław ul. Mikołaja Reja 16a

Formularz rekrutacyjny wysłany pocztą:

Adres korespondencyjny:

Biuro projektu

POSTAW NA SWÓJ BIZNES!

Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii

ul. Mikołaja Reja 16a

50-354 Wrocław

Projekt „POSTAW NA SWÓJ BIZNES! program wsparcia przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.